M 06 45 168 454 elly@jong-geleerd.nl
Wolkenlucht

Hoe ziet de begeleiding er uit?

Je wilt verkennen of Jong Geleerd je kind zou kunnen begeleiden, wat nu?

Stap 1: neem contact op per mail of telefoon. In een verkennend gesprek bepaal je of je nader wilt kennismaken.

Stap 2: we voeren een vrijblijvend kennismakingsgesprek in de praktijk waarin je kunt aangeven wat je zoekt. Ik kan de mogelijkheden schetsen en aangeven welke soort hulp het beste zou passen. Je besluit zelf of je kind daarbij aanwezig is.

Stap 3: deze stap is afhankelijk van de begeleiding die je wenst, zie hieronder de begeleidingsvormen:

Remedial Teaching
Als dat voornamelijk neerkomt op Remedial Teaching, dan stellen we een plan op. Als er informatie is in de vorm van een rapport, een uitdraai leerling onderwijs volg systeem of onderzoeksverslag dan is dat handig voor het duidelijk krijgen van de prioriteiten en de aanvliegroute. Vervolgens gaan we wekelijks werken aan het leerdoel dat we ons gesteld hebben. Regelmatig hebben we voortgangs- en evaluatiegesprekken om het plan bij te stellen waar nodig. Ik houd daarin van open communicatie en flexibiliteit. De begeleiding kan kort of langdurend zijn.
Reflex integratie therapie
Als reflex integratie therapie de beste route is dan zien de volgende stappen er als volgt uit:
We doen een intake in de praktijk/per telefoon of mail afhankelijk van de reisafstand. Als er genoeg aanleiding is om een neuromotorisch onderzoek te doen, dan is dat de volgende stap. Dit onderzoek duurt 2-3 uur. Vervolgens stel ik een rapport op dat ik voorzie van uitleg en we starten het oefenprogramma. De oefeningen doe je elke dag 5-10 minuten thuis.

Na 6-8 weken kom je terug voor een verkort herhalingsonderzoek (1-1 ½ uur) en krijg je weer nieuwe oefeningen mee. Het gehele programma heeft een duur van 12-16 maanden, afhankelijk van ernst, voortgang en leeftijd.

Mesker therapie

Wanneer na een intake Mesker therapie de beste route lijkt dan maken we een afspraak voor een onderzoek. Dit onderzoek duurt 2 uur en bestaat uit o.a. de bordtest en de griptest. Binnen enkele dagen doe ik telefonisch verslag en geef ik advies. Wanneer we besluiten de therapie te starten, kiezen we een vast moment voor de wekelijkse sessies van een uur. Daarnaast oefent het kind thuis.

Een Meskerbord en andere materialen geef ik in bruikleen. Het hele programma heeft een duur van 6 tot 9 maanden, afhankelijk van ernst, voortgang, leeftijd en oefentrouw. De therapie kan ook prima ingezet worden in samenhang met remedial teaching en/of reflex integratie.

Visuele screening
Als er vooral visuele problemen zijn maken we een afspraak voor een visuele screening. Bij milde problemen kan ik een oefenprogramma schrijven en begeleiden. De oefeningen doen jullie dagelijks enkele minuten thuis. Na 2 maanden maken we een vervolgafspraak. Bij twijfel of ernstiger problematiek stuur ik door naar een functioneel optometrist van FON.
Hoortraining
Als er sprake is van auditieve problemen, maken we een afspraak voor een intake en een audiometrisch onderzoek. Op basis van de meetresultaten wordt een trainings- CD op maat gemaakt.
De CD wordt thuis dagelijks voor 10-20 minuten beluisterd. Na 6-12 weken maken we weer een afspraak voor een hoormeting en bespreken we de resultaten. Op basis van deze meetresultaten wordt weer een nieuwe CD gemaakt. In totaal bestaat de training uit 3-5 van deze sessies. Deze training kan ook in samenhang met remedial teaching of reflex integratie gevolgd worden. De training is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Natuurlijk is het ook mogelijk om een combinatie van bovenstaande soorten begeleiding te bieden. Het traject bepalen we in samenspraak.

Wilt u meer weten over mijn begeleiding en het stappenplan?