M 06 45 168 454 elly@jong-geleerd.nl
Wolkenlucht

Hoortraining

Ook al kunnen je oren het geluid prima opvangen en doorgeven, toch kan de hoorverwerking onbewust onder druk staan. Zo kan een kind bij wie de hoorverwerking uit balans is moeite hebben om de leerkracht te horen omdat de omgevingsruis versterkt binnen komt. Luisteren kost dan onnodig veel inspanning en concentratie. Een beschadigd gehoor kan meestal niet genezen, maar hoorverwerking kan wel getraind worden, zodat concentratie en taalverwerking minder onder druk staan en minder energie kosten.

Wat is goed horen?

Goed kunnen horen is van groot belang. Of je nu op school zit, naar je werk gaat of met je vrienden op stap bent. Goed kunnen horen is goed in contact kunnen zijn met de wereld om je heen. Goed kunnen horen is als ademen, het gaat vanzelf zonder dat je je hoeft in te spannen.

Wisselende dominantie van de oren

Het vanzelfsprekende proces van horen en luisteren kan ongemerkt toch veel inspanning vergen. Soms kunnen omgevingsgeluiden veel sterker binnenkomen dan de stem van de persoon met wie je in gesprek bent. Ook kunnen moeite met spelling en taalverwerking het gevolg zijn van problemen in de hoorverwerking. Door een wisselende dominantie van de oren bij verschillende frequenties kunnen klanken in verkeerde volgorde binnenkomen. De hersenen zijn dan druk bezig om van de verwisselde klanken weer betekenisvolle taal te maken. Dit kost veel energie en extra verwerkingstijd.

Symptomen die op hoorproblemen kunnen wijzen
 • Overgevoeligheid voor bepaalde geluiden;
 • Moeite om in een groep een gesprek te volgen of in de klas een instructie te volgen;
 • Verwisselen of omdraaien van letters/klanken (ook bij schrijven);
 • Moeite met spelling;
 • Snel afgeleid door geluid;
 • Verminderde concentratie;
 • Overdreven schrikken van plotseling geluid;
 • Moeite met horen waar iets vandaan komt;
 • Niet vloeiend kunnen spreken/stotteren;
 • Weinig stemdynamiek, heel hard of juist zacht praten;
 • Vermoeid/overprikkeld zijn na een schooldag/werkdag/feestje;
 • Hoofdpijn;
 • Minder sterk auditief geheugen;
 • En natuurlijk slechthorendheid;
 • Maar ook tinnitus/oorsuizen.
Mogelijke oorzaken van onevenwichtig horen of hoorproblemen
 • Vaak voorkomende middenoorontstekingen tijdens de kindertijd;
 • Ziektes of verstoringen aan het midden- of binnenoor;
 • Frequent of langdurig verblijf in een akoestisch ongunstige omgeving;
 • Te lang luisteren naar te harde muziek (op in-ear koptelefoon).
Wat houdt hoortraining in?

De Benaudira hoortraining heeft als doel het hoorvermogen te optimaliseren.

Hoorproblemen die hun oorzaak vinden in het middenoor kunnen niet verholpen worden door deze hoortraining. Daarvoor verwijs ik u door naar een KNO arts.

Hoorverlies door beschadigingen aan trilharen en trommelvlies zijn niet te herstellen, maar de verwerking van geluid in de hersenen kan wel worden getraind. Ook kan middels training de resterende hoorcapaciteit bij gehoorschade geoptimaliseerd worden, doordat er een betere balans in het horen ontstaat.

De hersenen worden intensief gestimuleerd met op maat gemaakte muziek, zang, spraak en geluiden. De hoortraining kan tot een meetbaar betere hoordrempel leiden en tot het beter kunnen filteren van geluiden. Ook kan hoortraining oorsuizen (tinnitus) verlichten, met name in combinatie met een ontspanningstherapie.

Op basis van de resultaten van een audio-metrisch onderzoek wordt een individueel afgestemde trainings-CD gemaakt. Vervolgens luistert u/uw kind elke dag 10-20 minuten naar de CD met een koptelefoon. Na 6-12 weken vindt er opnieuw een hoormeting plaats en wordt er een nieuwe CD gemaakt. In totaal bestaat de training uit 3-5 van deze sessies.

 

Wilt u meer weten over Hoortraining?