M 06 45 168 454 elly@jong-geleerd.nl

Mesker therapie

Het doel van Mesker therapie is het verhelpen van lees- en schrijfproblemen. Vaak ligt de focus van deze behandeling op verbetering van het schrijven. Voor lezen en schrijven is een goede samenwerking tussen beide hersenhelften erg belangrijk. Wanneer een kind neurologisch nog onvoldoende rijp is dan kan zich dit o.a. uiten in problemen bij het lezen en schrijven.  Is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling, dan kan de Mesker therapie worden ingezet om dit (lateralisatie)proces te bevorderen of bij te sturen.

Hoe verloopt het onderzoek en de behandeling?

Om zicht te krijgen op het verloop van de neurologische ontwikkeling, is het belangrijk om de samenwerking tussen de handen goed te observeren. Deze laat zien in welk stadium van ontwikkeling het kind is. Met behulp van een uitgebreide psychomotorische dominantietest en een aanvullende griptest wordt onderzocht in welke fase van het lateralisatieproces het kind zit. Hieruit wordt duidelijk of het proces goed, vertraagd of afwijkend verloopt.

Wanneer het nodig is om het proces te bevorderen of bij te sturen doen we dit met een bordbehandeling in combinatie met andere motorische- en talige activiteiten. De bordbehandeling bestaat uit het met twee handen tegelijkertijd op een dubbelzijdig krijtbord te schrijven. Het bord staat in het verlengde van de neus op tafel. Door de symmetrische bewegingen van de handen wordt de hersenbalk (corpus callosum) aan het werk gezet. Dit hersengebied faciliteert de neurale verbindingen tussen de linker- en de rechter hersenhelft.

De behandeling stimuleert een betere samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft waardoor een vloeiender schrijfbeweging mogelijk wordt en de coördinatie verbetert. Ook ontstaat er een beter woordbeeld en beter leesbegrip. Het kind komt samen met één van de ouders wekelijks een uur naar de praktijk. Vervolgens krijgt het oefenwerk mee voor thuis. In het begin neemt dat 10 minuten per keer (4 keer per week) in beslag, verderop in de behandeling loopt dit op tot maximaal 20 minuten per keer. De behandelduur is ongeveer  6 tot 9 maanden. Het oefenen thuis is van doorslaggevend belang voor de effectiviteit van de behandeling.

Waarbij kan Mesker therapie helpen?

  • Bij schrijfproblemen (onleesbaar handschrift, traag, weinig vloeiend, omkeringen van letters en cijfers, wisselen van schrijfrichting, afkeer van schrijven);
  • Wanneer het leren lezen niet op gang wil komen (traag, afkeer van lezen);
  • Bij moeite met tekstbegrip;
  • Bij spellingsproblemen (slecht woordbeeld);
  • Wanneer automatisering niet plaats lijkt te vinden;
  • Bij dyslexie of dyspraxie;
  • Wanneer handvoorkeur niet duidelijk is;

Het is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, maar ook voor tieners en zélfs voor volwassenen. Voor kinderen jonger dan 7 met een kwetsbaarheid in de ontwikkeling zijn er andere stimulerende activiteiten in te zetten.