M 06 45 168 454 elly@jong-geleerd.nl

Privacy Statement Jong Geleerd

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Jong Geleerd is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de website. Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 25 april 2018 en gaat alleen over de website.

Hoe Jong Geleerd met persoonsgegevens omgaat tijdens een begeleidingstraject kun je lezen op het toestemmingsformulier privacy beleid op de website. Op dit formulier kun je aangeven of je wel of niet toestemming geeft voor het bewaren en/of delen van gegevens. Dit formulier moet ondertekend worden voor aanvang van een begeleidingstraject.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Als je ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken de door jou aan ons verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In een geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens bovendien aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gegevens die wij verzamelen met behulp van cookies & geautomatiseerde middelen

Ook verzamelen wij bepaalde gegevens met behulp van cookies die wij plaatsen bij je bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat je de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst.

Je hebt zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in je Internetbrowser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze je de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze je geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe je de geplaatste cookies weer kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat je deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Op deze website gebruiken wij cookies voor de volgende doeleinden:

  • om te bepalen of je de website al eerder hebt bezocht, hoe je ons hebt gevonden, en je te informeren over welke gegevens je hebt verstrekt tijdens een eerder bezoek. Deze cookies worden geplaatst door het domein acato.nl en blijven op je computer of mobiele apparaat staan voor 30 dagen.
  • om websitestatistieken te verzamelen zodat geanalyseerd kan worden op welke wijze bezoekers deze website gebruiken, zoals welke pagina’s worden bezocht, hoe lang pagina’s worden bezocht en op welke wijze bezoekers door de website navigeren. Deze cookies worden geplaatst door het domein website.nl en blijven op je computer of mobiele apparaat staan voor 30 dagen.

Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.

Beveiliging van gegevens

Wij maken gebruik van passende veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Jouw rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat je de volgende rechten hebt met betrekking tot je gegevens:

  • Het recht om jezelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek jou mede te delen of over jou persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Het recht om persoonsgegevens over jou te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over jou vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar info@jong-geleerd.nl. We kunnen je om bewijs van je identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden.

Websites van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

Verwerkersovereenkomst

Jong Geleerd heeft een verwerkersovereenkomst met ICT bedrijven Consupport en De Heeg. Hun rol als verwerker is in individuele verwerkersovereenkomsten met Jong Geleerd vastgelegd.

Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan:

info@jong-geleerd.nl

Of per post aan:

Jong Geleerd – praktijk voor remedial teaching

Ten Veldestraat 68

3454 EM  De Meern

 

Jong Geleerd staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 30257753