M 06 45 168 454 elly@jong-geleerd.nl
Elly-in-de-praktijk

Van oorsprong ben ik leerkracht Engels en ik heb jaren in het voortgezet onderwijs gewerkt. Ik merkte als leerkracht dat mijn aandacht vaak uitging naar die leerlingen die om de één of andere reden de klassikale lessen niet konden bijbenen. Ik besloot dat ik juist die leerlingen verder wilde helpen.

Remedial Teacher en meer

​De opleiding tot Remedial Teacher basisonderwijs aan de Fontys Hogeschool die ik in 2003 heb afgerond, heeft me veel kennis en handreikingen gegeven. De ruime werkervaring als Remedial Teacher sinds 2004 heeft daar nog meer inzicht en vaardigheden aan toegevoegd. Doorlopend verdiep ik mij in nieuwe lesmethoden en leerstrategieën en verfris ik mijn kennis op het onderwijsvlak. Zo ben ik sinds 2018 ook behandelaar ernstige rekenproblemen en dyscalculie (ERWD).

Omdat kinderen met leerproblemen ook heel vaak problemen hebben met motoriek en prikkelverwerking, heb ik mij, naast Remedial Teaching, onderlegd in de neuro-motorische ontwikkeling van kinderen. Sinds 2016 heb ik mijn licentie als reflex integratie behandelaar bij INPP Nederland.

Sinds 2019 ben ik ook gecertificeerd Mesker therapeut bij Stichting Kinderneurologie. Op deze manier kan ik breed kijken naar het kind en kan ik de leerontwikkeling in samenhang met de neuro motorische ontwikkeling plaatsen. Zo kan ik steeds meer kinderen ondersteunen die op een bijzondere manier leren of door een vertraging in de neuro motorische ontwikkeling de aansluiting missen met het onderwijs in de klas. Het is fantastisch om te zien hoe de verschillende benaderingen elkaar kunnen aanvullen en hoe een kind daarbij gebaat kan zijn.

Kleine praktijk aan huis

Begin 2009 ben ik gestart met de praktijk Jong geleerd; een kleine praktijk aan huis, laagdrempelig en een plek waar kinderen zich snel op hun gemak voelen. Naast het werk in de praktijk ben ik ook werkzaam (geweest) als auteur van een lesmethode Engels bij ThiemeMeulenhoff, leerkracht Engels en dyslexiebehandelaar bij een schoolbegeleidingsdienst.

Kenmerkend voor mijn begeleiding

  • Als ouder ben je voor mij een volwaardige partner in de ondersteuning van je kind. Jouw betrokkenheid en inzet bepaalt voor een deel het succes van de ondersteuning.
  • Ik ben betrokken en invoelend in mijn omgang met kinderen en benader ze op een positieve, motiverende manier.
  • Bij mij staat het kind centraal en niet de lesmethode of het handelingsplan.

“Bij mij staat het kind centraal en niet de lesmethode of het handelingsplan“.