M 06 45 168 454 elly@jong-geleerd.nl

Van oorsprong ben ik leerkracht Engels en ik heb jaren in het voortgezet onderwijs gewerkt. Ik merkte als leerkracht dat mijn aandacht vaak uitging naar die leerlingen die om de één of andere reden de klassikale lessen niet konden bijbenen. Ik besloot dat ik juist die leerlingen verder wilde helpen.

Remedial Teacher basisonderwijs

De opleiding tot Remedial Teacher basisonderwijs heeft me veel kennis en handreikingen gegeven. De inmiddels ruim 13 jaar werkervaring als Remedial Teacher heeft daar nog meer inzicht en vaardigheden aan toegevoegd. Doorlopend verdiep ik mij in nieuwe lesmethoden en leerstrategieën. Zo kan ik steeds meer kinderen ondersteunen die op een bijzondere manier leren en daardoor de aansluiting missen met het onderwijs in de klas.

Kleine praktijk aan huis

Begin 2009 ben ik gestart met de praktijk Jong geleerd; een kleine praktijk aan huis, laagdrempelig en een plek waar kinderen zich snel op hun gemak voelen. Naast het werk in de praktijk ben ik ook werkzaam (geweest) als auteur van een lesmethode Engels bij ThiemeMeulenhoff, leerkracht Engels en dyslexiebehandelaar bij een schoolbegeleidingsdienst.

Kenmerkend voor mijn begeleiding

  • Als ouder ben je voor mij een volwaardige partner in de ondersteuning van je kind. Jouw betrokkenheid en inzet bepaalt voor een deel het succes van de ondersteuning.
  • Ik ben betrokken en invoelend in mijn omgang met kinderen en benader ze op een positieve, motiverende manier.
  • Bij mij staat het kind centraal en niet de lesmethode of het handelingsplan.

“Bij mij staat het kind centraal en niet de lesmethode of het handelingsplan“.