M 06 45 168 454 elly@jong-geleerd.nl
Wolkenlucht

Wat is Remedial Teaching?

R.T. is specialistische, individuele hulp aan kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, Autismespectrumstoornissen, etc. Ook kinderen zonder diagnose kunnen profiteren van deze op maat gesneden begeleiding. R.T. is een specialisme binnen het onderwijs en is dus anders dan bijles of huiswerkbegeleiding.

Basisschoolkinderen kunnen bij mij terecht voor:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling en werkwoordspelling
 • Rekenen
 • Informatieverwerking
 • Handschriftontwikkeling
 • Taakaanpak, werkhouding
 • Begeleiding bij dyslexie: Mocht je kind (net) niet in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg, dan kun je bij mij terecht voor eenzelfde begeleiding, maar dan op maat gesneden voor jouw kind qua methodiek en werkbelasting.
 • Begeleiding bij dyscalculie
 • Begeleiding bij concentratieproblemen, ASS, hoogbegaafdheid
 • Ondersteuning bij onzekerheid, faalangst of een gebrek aan motivatie in samenhang met het leren.
 • Kortdurende hulp om een achterstand weg te werken
 • Vertrouwd maken met Cito (géén Cito training)

Middelbare scholieren kunnen bij mij terecht voor:

 • Ondersteuning voor de vakken Engels en Nederlands (ik ben ook 2egraads docent Engels)
 • Voorbereiding op de rekentoets
 • Studievaardigheden | Mindmapping
 • Brugklas begeleiding (plannen, agenda gebruik, aantekeningen maken, toetsvoorbereiding)

Wilt u meer weten over Remedial teaching?