M 06 45 168 454 elly@jong-geleerd.nl

Sessie van 45 minuten : € 53,- | Het uurtarief van € 65,- wordt berekend voor:

 • Didactisch onderzoek
 • Handelingsplan
 • Didactisch verslag van toetsen
 • Evaluatiegesprek
 • Observaties en overleg op school

De intake is kosteloos, evenals korte voortgangsgesprekken. De lengte van het begeleidingstraject wordt in onderling overleg bepaald, maar bestaat in principe uit minimaal 10 sessies individuele ortho-didactische begeleiding. Remedial teaching is vrijgesteld van BTW.

 • Intake is € 65,- Bij start reflex inhibitie programma wordt de intake in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur.
 • Neuro-motorisch onderzoek inclusief rapportage en opstart oefenprogramma: € 200,- Schriftelijke verslaglegging is optioneel en wordt apart berekend.
 • Reflex herhalingsonderzoek en volgende stap oefenprogramma: € 80,- 

Deze tarieven zijn inclusief BTW. U ontvangt een digitale factuur aan het einde van de maand voor het afgenomen onderzoek en/of rapportage hiervan.

Tarieven Mesker therapie:

 • Psychomotorisch dominantie onderzoek, inclusief intake, rapportage en advisering € 200,- Schriftelijke verslaglegging is optioneel en wordt apart berekend.
 • Wekelijkse sessie (1 uur) € 65,-

U ontvangt een digitale factuur aan het einde van de maand voor het afgenomen onderzoek en/of de behandelsessies.

Deze screening kan in samenhang met remedial teaching worden gedaan als daar aanleiding toe bestaat. Hiervoor geldt mijn uurtarief van € 65,- De visuele screening is ook onderdeel van een neuro motorisch onderzoek en is in die prijs inbegrepen. Voor alleen de screening en eventuele training doe ik graag een aparte prijsopgave.

Tarieven Benaudira hoortraining:

 • Intake en eerste audio-metrisch onderzoek: € 120,00
 • Elke vervolgmeting: € 85,00
 • Prijs per trainings-CD € 59,50 plus verzendkosten

Audio-metrisch onderzoek bij slechthorendheid en tinnitus vergt meer tijd en is daarom duurder: 1e meting €150,00, vervolgmetingen € 100,00. Ook de trainings-CD’s zijn iets duurder.

Deze tarieven zijn inclusief BTW. U ontvangt van Jong Geleerd een digitale factuur aan het einde van de maand voor het afgenomen audio-metrisch onderzoek. De trainings-CD’s worden rechtstreeks vanuit Benaudira verzonden en gefactureerd.

Aan het einde van de maand ontvangt u een digitale factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Wanneer een sessie minimaal 24 uur van te voren telefonisch wordt afgezegd is er niets aan de hand. Als er later wordt afgezegd, ben ik genoodzaakt het geldende tarief in rekening te brengen omdat ik de tijd heb gereserveerd voor u/uw kind.